Referenties
Klik op een van onderstaande afbeeldingen voor meer informatie over het betreffende project.
Duurzame restauratie Justus van Effenblok te Rotterdam
Restauratie
Duurzame restauratie Justus van Effenblok te Rotterdam
Bij de restauratie van het Justus van Effenblok is een uitgebreid pakket aan duurzame maatregelen getroffen. Het energieconcept is gebaseerd op een collectief verwarmingssysteem, waarbij energie uit de zon en de bodem wordt betrokken. Een warmtepomp maakt gebruik van warmte/ koudeopslag in de bodem. Het casco is hierbij voorzien van een uitgebreid pakket aan isolatiemaatregelen.

Bouwtechnisch ontwerp en uitwerking (voor Molenaar & Van Winden architecten)
Opleveringskeuringen nieuwbouwwoningen
Bouwkeuringen
Opleveringskeuringen nieuwbouwwoningen
Voor diverse particuliere huiseigenaren hebben wij in de regio de afgelopen tijd weer vele opleveringskeuringen verzorgd.
In het project Esse Zoom in Nieuwerkerk a/d IJssel hebben we kopers bijgestaan bij de oplevering van hun energiezuinige nieuwbouwwoning, uitgevoerd door aannemer Dura Vermeer Bouw.
In de nieuwe wijk Koningskwartier in Zevenhuizen is DEGAST huisadvies nu bezig met de oplevering van woningen van fase 4. Aannemer is BAM Wonen.
In Westergouwe bij Gouda gaan we binnenkort weer verder met een nieuwe serie opleveringskeuringen.Haalbaarheidsonderzoek transformatie kantoor tot woning te Rotterdam
Transformatie
Haalbaarheidsonderzoek transformatie kantoor tot woning te Rotterdam
T.b.v. de transformatie van een voormalig kantoorpand in Rotterdam Overschie naar een particulier woonhuis annex praktijkruimte heeft DEGAST huisadvies de haalbaarheid onderzocht.
Aan de hand van een bouwkundige conditiemeting, een asbestinventarisatie en een bodemonderzoek konden de noodzakelijke kosten voor onderhoud en asbestsanering worden bepaald, en daarmee het beschikbare budget voor ontwerp en verbouwing.
Vervolgens heeft architectenbureau MVRDV het ontwerp voor de verbouwing gemaakt, en is het pand begin 2020 opgeleverd.
Zie ook: https://www.mvrdv.nl/projects/430/villa-stardust

Opdrachtgever: particulier
Architect: MVRDV
Bouwkundig onderzoek, financiële haalbaarheid: DEGAST huisadvies
Gevelonderhoud diverse scholen te Rotterdam
Onderhoud en beheer
Gevelonderhoud diverse scholen te Rotterdam
Uitvoering van het planmatig onderhoud van diverse scholen in Rotterdam geschiedt op basis van daartoe opgestelde MJOP’s. Vervolgens is m.b.v. technische opnames het benodigde gevelonderhoud nader omschreven en vastgesteld, waarna het werk na onderhandse aanbesteding is uitgegeven.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling
Bouwvoorbereiding, aanbesteding en bouwbegeleiding: DEGAST huisadvies i.o.v. Solid
Aannemer: diverse aannemers
Bouwkeuringen t.b.v. kopers resp. verkopers bestaande woningen
Bouwkeuringen
Bouwkeuringen t.b.v. kopers resp. verkopers bestaande woningen
Voor diverse particulieren hebben wij in de regio Rotterdam het afgelopen jaar weer vele bouwtechnische keuringen verzorgd. Voor het grootste deel betrof het aankoopkeuringen.
Vloercoating parkeerdek Parkeergarage te Rotterdam
Bouwbegeleiding
Vloercoating parkeerdek Parkeergarage te Rotterdam
Van de parkeergarage Slinge in Rotterdam Zuid is de vloer van het parkeerdek vervangen. Het zeer grote dek is hierbij voorzien van een nieuw Triflex systeem.
Het werk is gefaseerd uitgevoerd, zodat de bedrijfsvoering van de garage kon worden gecontinueerd.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling
Aannemer: Neston BV
Bouwbegeleiding: DEGAST huisadvies i.o.v. Solid Productions
Onderzoek RVS bevestigingsmiddelen zwembad te Rotterdam
Bouwgebrekenonderzoek
Onderzoek RVS bevestigingsmiddelen zwembad te Rotterdam
In het Oostelijk Zwembad in Rotterdam Kralingen (Rijksmonument ) bleken er na inspectie onveilige RVS bevestigingsmiddelen toegepast te zijn, waardoor er potentieel onveilige situaties zouden kunnen voorkomen.
In samenwerking met een constructeur zijn de hekwerken nader onderzocht. De bevestigingsmiddelen daarvan bleken voor een deel niet corrosievast te zijn.
Vervolgens is een plan van aanpak opgesteld t.b.v de vervanging van het RVS, rekening houdend met de monumentale waarde van het interieur.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling
Constructeur: Adviesbureau Bons
Onderzoek en inspectie: DEGAST huisadvies i.o.v. Solid Productions
Opstellen onderhoudsadvies/ MJOP t.b.v. Verenigingen van Eigenaren (o.a. te Delft)
Onderhoud en beheer
Opstellen onderhoudsadvies/ MJOP t.b.v. Verenigingen van Eigenaren (o.a. te Delft)
Voor diverse Verenigingen van Eigenaren hebben wij de afgelopen tijd een Meerjaren Onderhoudsplanning opgesteld. De vraag aan ons is hierbij altijd het benodigde onderhoud van gebouw en installaties in kaart te brengen, zodat de benodigde jaarlijkse onderhoudsreservering kan worden vastgesteld.

Opdrachtgever: diverse VVE’s
Onderhoudsadvies: DEGAST huisadvies
Vloerherstel schoolgebouw te Rotterdam
Onderhoud en Beheer
Vloerherstel schoolgebouw te Rotterdam
Bij de vervanging van de sportvloer in de gymzaal van een school uit de jaren ’20 in Rotterdam Zuid bleek de betonnen in het werk gestorte constructievloer ernstig verzwakt te zijn. O.a. chloride-aantasting van de wapening maakte het noodzakelijk de gehele vloer te vervangen.
Specialistisch onderzoek (fa. Nebest) wees uit dat de vloerbalken gehandhaafd konden blijven.
Vanwege gewichtsbesparing en de lastige bereikbaarheid zijn voor de vloervelden PS-vloeren toegepast.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling
Projectleiding/ bouwbegeleiding: DEGAST huisadvies i.o.v. Solid Productions
Directievoering en financiele begeleiding bij verbouw kantoor tot woning te Rotterdam
Bouwbegeleiding
Directievoering en financiele begeleiding bij verbouw kantoor tot woning te Rotterdam
Bij de transformatie van een voormalig kantoorpand tot woonhuis annex praktijkruimte heeft DEGAST huisadvies de directievoering en de budgetbewaking tijdens de bouw voor haar rekening genomen.
Naar ontwerp van architectenbureau MRVDV is bij deze verbouwing achter de gevels het gehele interieur gesloopt en is er een ruime patio gecreëerd. De woning is helder en ruimtelijk ingedeeld. Het geheel ademt een mediterrane sfeer.
De uitvoering was in handen van AVT Interieur & Bouw.
Zie ook: https://www.mvrdv.nl/projects/430/villa-stardust

Opdrachtgever: particulier
Architect: MVRDV
Aannemer: AVT Interieur & Bouw
Directievoering, financiële bouwbegeleiding: DEGAST huisadviesDakrenovatie Topsportcentrum te Rotterdam
Bouwvoorbereiding
Dakrenovatie Topsportcentrum te Rotterdam
Vanwege voortdurende lekkages is er voor het Topsportcentrum in Rotterdam Feijenoord een dakrenovatieplan opgesteld.
De PVC dakbedekking is verwijderd, en ervoor in de plaats is een nieuwe TPO dakbedekking aangebracht, waarbij tegelijkertijd met het opdikken van het dakisolatiepakket het niveau van verduurzaming op een hoger plan is gebracht.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling
Ontwerp en uitwerking: DEGAST huisadvies i.o.v. Solid Productions
Betoninjecties vloer parkeergarages te Rotterdam
Onderhoud en beheer
Betoninjecties vloer parkeergarages te Rotterdam
Door de betonnen parkeerkelders van een tweetal grote ondergrondse garages in Rotterdam lekte voortdurend grondwater.
D.m.v. injecteren zijn keldervloer resp. kelderwanden waterdicht gemaakt.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling
Aannemer: Injection Nederland BV
Projectleiding/ bouwbegeleiding : DEGAST huisadvies i.o.v. Solid ProductionsOnderhoud rieten dakbedekking boerderij te Rotterdam
Onderhoud erfgoed
Onderhoud rieten dakbedekking boerderij te Rotterdam
N.a.v. diverse lekkages in het kolossale rieten dak van een monumentale boerderij in Rotterdam Charlois is er een conditiemeting van het dak uitgevoerd.
Renovatie bleek noodzakelijk, waarbij de aan de zuidwest-zijde gelegen dakhelft in zijn geheel moest worden vervangen. Bij de andere dakhelft kon worden volstaan met instoppen.
Vervolgens is een plan voor herstel opgesteld en uitgewerkt, en is het werk onderhands aanbesteed.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling
Aannemer: Rietdekkersbedrijf Dickhoff
Bouwvoorbereiding/ bouwbegeleiding : DEGAST huisadvies i.o.v. Solid Productions