Bouwvoorbereiding en -expertise
Bouwvoorbereiding en -expertise
Diverse bouwexpertises
DEGAST huisadvies kan u op diverse terrein bouwkundig ondersteunen.
We verrichten bouwgebrekenonderzoeken, zodat schades kunnen worden hersteld.

Met een haalbaarheidsonderzoek krijgt u van ons inzicht in verbouwingsmogelijkheden.

Met gericht bouwkundig advies kunnen we monumentaal erfgoed onderhouden of restaureren.

Plannen voor onderhoud of verbouwing kunnen wij voor u uitwerken en aanbesteding gereed maken.

Voor verzekeraars doen we expertiseonderzoek n.a.v. geschillen tussen opdrachtgever en aannemer.
Contact
Bouwgebrekenonderzoek
Wij geven u advies betreffende de oorzaak en aanpak van bouwkundige gebreken.
DEGAST huisadvies doet onderzoek naar bouwgebreken. Vraagstelling betreft bijv. gevelschades, waterdichtheid betonconstructies, funderingsgebreken, vochtdoorslag, scheurvorming, problemen met RVS in zwembaden, daklekkages, rioleringsproblemen enz.
Naar aanleiding van het onderzoek worden praktische hersteloplossingen geadviseerd. Vervolgens worden aannemers aangestuurd. .
Prijslijst
Haalbaarheidsonderzoeken bij transformaties
DEGAST huisadvies kan voor u de haalbaarheid van voorgenomen transformaties en verbouwingen in kaart brengen.
Werkwijze: de bestaande onderhoudssituatie, de brandveiligheid, de constructieve mogelijkheden, de bouwkundige aspecten van ontwerpuitgangspunten worden geanalyseerd. Vervolgens worden diverse opties doorgerekend en in kaart gebracht.
Prijslijst
Bouwkundige expertise monumentaal erfgoed
U krijgt bouwkundig advies bij de restauratie en het onderhoud van monumentenpanden
DEGAST huisadvies kan bouwkundig advies geven bij restauratie en onderhoud van monumentaal erfgoed. Onlangs uitgevoerde projecten in Rotterdam zijn de reconstructie/herstel filterhuisje (Rijksmonument) van het Drinkwaterbedrijf, het herstel van de rietenkap van een boerderij in Rotterdam Charlois, en de functionele aanpassing/ cascoherstel van een schoolgebouw (architect Van der Steur). Het e.e.a. in opdracht van de Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling/ Solid Productions.
Prijslijst
Bouwvoorbereiding
Renovatie- en verbouwingsplannen worden gereed gemaakt t.b.v. de aanbesteding.
We kunnen voor u m.b.v. werkomschrijvingen/ bestekken en evt. tekenwerk verbouwingen, renovaties en onderhoud van gebouwen aanbesteding gereed maken.
Na goedkeuring worden in overleg aanbestedingen georganiseerd, offerte-aanvragen worden uitgezet. Na beoordeling van aannemersoffertes, prijsonderhandelingen wordt het werk gegund.
Prijslijst
  • Diverse bouwexpertises
  • Bouwgebrekenonderzoek
  • Haalbaarheidsonderzoeken bij transformaties
  • Bouwkundige expertise monumentaal erfgoed
  • Bouwvoorbereiding