Onderhoudsadvies en beheer
Onderhoudsadvies en beheer
Ondersteuning bij Beheer en Onderhoud
Ondersteuning van VvE’s en beheerders maatschappelijk/ commercieel vastgoed.
DEGAST huisadvies staat Verenigingen van Eigenaren bij in hun onderhoudsbeleid. Het meerjarenonderhoudsplan geeft inzicht in de benodigde investeringen in de toekomst, en daarmee in de benodigde VvE-bijdrage van appartementseigenaren.

Beheerders van maatschappelijk vastgoed worden ondersteund om hun gebouwen met publieke functie in goede technische staat te houden.

Voor commerciële vastgoedbeheerders zorgen we met gericht advies ervoor dat de technische waarde van gebouwen op peil blijft.
Contact
Ondersteuning technisch  beheer Verenigingen van Eigenaren
Als VvE wilt u inzicht hebben in het te voeren onderhoudsbeleid.
DEGAST huisadvies kan voor u een meerjaren-onderhoudsplanning (MJOP) opstellen.
U krijgt hiermee inzicht in het uit te voeren onderhoud op de lange termijn van de bouwkundige en installatietechnische onderdelen van uw pand. En in de kosten, die dat met zich meebrengen. Het een en ander op basis van de huidige staat van onderhoud en de onderhoudscyclus.
Aan de hand van de meerjarenonderhoudsbegroting krijgt u inzicht in de benodigde VvE-bijdrage van appartementseigenaren.
Prijslijst
Maatschappelijk Vastgoed, ondersteuning in technisch beheer
Beheerders van maatschappelijk vastgoed worden ondersteund teneinde hun gebouwen in goede technische staat te houden.
Zo kunnen we gemeentelijke diensten bijstaan bij hun vastgoedbeheer. Met bouwkundig advies en onderzoek kunnen gemelde gebreken beoordeeld worden, waarna gerichte oplossingen worden aanbevolen.
Onderhoudswerk wordt bestek gereed gemaakt. Offertes van aannemers worden beoordeeld, gunningsadviezen worden verstrekt. Tot slot is er de bouwbegeleiding, het toezicht en de oplevering.
Prijslijst
Commercieel Vastgoed, ondersteuning in technisch beheer
Voor commerciële vastgoedbeheerders er met gericht advies voor zorgen dat de technische waarde van gebouwen op peil blijft.
Vastgoedmaatschappijen kunnen we ondersteunen in het technisch onderhoudsbeheer, met name met advies en onderzoek, het aanbestedingsgereed maken, directievoering en toezicht. Specifieke zaken als brandveiligheid, gevelreiniging kunnen aan de orde komen.
Prijslijst
  • Ondersteuning bij Beheer en Onderhoud
  • Ondersteuning technisch  beheer Verenigingen van Eigenaren
  • Maatschappelijk Vastgoed, ondersteuning in technisch beheer
  • Commercieel Vastgoed, ondersteuning in technisch beheer