Bouwkeuringen en -inspecties
Bouwkeuringen en -inspecties
Bouwkeuringen voor huiseigenaren
Indien u een bestaande woning wilt aankopen, of verkopen…
of als u professionele assistentie nodig heeft bij de oplevering van uw nieuwbouwhuis…
DEGAST huisadvies biedt u diverse soorten keuringen aan.
• De bouwkundige of bouwtechnische keuring
• De aankoopkeuring, de verkoopkeuring, de meeloopkeuring
• De NHG-keuring
• De opleveringskeuring, de voorschouw en de naschouw
Contact
Bouwkeuringen bestaande woningen
Een bouwtechnische inspectie van DEGAST huisadvies geeft u een helder inzicht in de bouwkundige staat van de woning.
Na de inspectie krijgt U een rapport, waarin de staat van onderhoud, gebreken en tekortkomingen duidelijk worden weergegeven en geïllustreerd met fotomateriaal.
U krijgt ook inzicht in de noodzakelijke onderhoudskosten, die u direct en die u in de komende 2 tot 5 jaar kunt verwachten, en in de kosten voor eventuele verbeteringen (tekortkomingen die niet als gebrek te benoemen zijn).

Wij kunnen een aankoopkeuring voor u uitvoeren. U voorkomt daarmee dat u een huis aankoopt met veel onverwachte bouwkundige gebreken. En u voldoet aan uw onderzoeksplicht naar de aanwezigheid van eventuele verborgen gebreken.

Wilt u uw woning verkopen? Met de verkoopkeuring voldoet u aan uw plicht eventueel aanwezige verborgen gebreken te melden.

Met de meeloopkeuring krijgt u bij een (tweede) bezichtiging een direct mondeling verslag van de bevindingen. De woning wordt wel gekeurd. U krijgt echter geen kostenraming en geen rapport.

Laat dus eerst door DEGAST huisadvies een bouwkundige keuring uitvoeren.
Prijslijst
NHG-keuring
Met de aankoopkeuring met NHG-bijlage krijgt u inzicht in de kosten van noodzakelijk onderhoud van het casco van de aan te kopen woning.
Soms vraagt de bank namelijk om een NHG keuringsrapport. Naast de aankoopkosten kunnen dan ook de bijkomende onderhoudskosten van de woning meegefinancierd worden.
Het keuringsrapport is gelijk aan een rapport van een aankoopkeuring. Er wordt echter een bijlage toegevoegd, waarin alleen de kosten vanuit de NHG-eisen zijn opgenomen en gespecificeerd.
Prijslijst
Opleveringskeuring nieuwbouwwoning
U heeft een nieuwbouwwoning gekocht. Dan kunnen wij u bijstaan tijdens de oplevering.
De oplevering is het moment waarop het eigendom van de woning overgaat van de bouwer naar u als koper. In het Proces Verbaal van Oplevering, dat door de bouwer wordt opgesteld, wordt de toestand van het huis beschreven, zoals dat op dat moment is. Het bevat een gebrekenlijst, de opgave van de meterstanden en een weergave van eventuele discussiepunten. Bij ondertekening van het PVO aanvaardt u het door de bouwer geleverde werk. Vervolgens moeten in de daaropvolgende onderhoudstermijn van drie maanden de genoteerde gebreken door de aannemer worden hersteld.

Bij de opleveringskeuring van uw nieuwbouwwoning neemt DEGAST huisadvies alle geconstateerde zichtbare gebreken op in een opleveringsrapport (schaduwrapport). In het rapport worden ook de meterstanden genoteerd en worden eventuele discussiepunten opgeschreven.

Oplevering appartement:
De opleveringskeuring van het appartement geschiedt conform die van de nieuwbouwwoning. Het betreft de zichtbare delen van het interieur en installaties, plus de schil eromheen. De gemeenschappelijke delen van het appartementengebouw worden op een ander moment opgeleverd.
Prijslijst
Andere opleveringskeuringen
We verrichten opleveringskeuringen na verbouwing. Of we assisteren u bij de voorschouw.
Oplevering bij verbouw:
De opleveringskeuring van de verbouwde woning geschiedt conform die van de nieuwbouwwoning. Het betreft de delen, die bij de verbouwing zijn betrokken.

Vooroplevering nieuwbouwwoning / verbouwing:
Ongeveer een week voor de oplevering krijgt u gelegenheid de woning op nog aanwezige gebreken na te lopen.
Bij deze voorschouw van uw nieuwe woning kan DEGAST huisadvies aanwezige onvolkomenheden inventariseren en opnemen in een rapport.
Prijslijst
  • Bouwkeuringen voor huiseigenaren
  • Bouwkeuringen bestaande woningen
  • NHG-keuring
  • Opleveringskeuring nieuwbouwwoning
  • Andere opleveringskeuringen