Welkom bij DEGAST huisadvies
DEGAST huisadvies levert bouwkundig advies aan particulieren en professionele vastgoedpartijen.
Voor particulieren huiseigenaren verrichten wij diverse bouwkeuringen, kopers van nieuwbouwwoningen ondersteunen we bij de oplevering.
Veelzijdige bouwkundige expertise t.b.v. particulieren, overheidsinstellingen en vastgoedbedrijven.
Instellingen zoals gemeentes kunnen we bijstaan met het woningbeheer d.m.v. bouwkundig advies en onderzoek, gunningsadvies, bestek gereed maken, bouwbegeleiding, toezicht en oplevering.
DEGAST huisadvies biedt beheerders van maatschappelijk en commercieel vastgoed bouwkundige ondersteuning in het beheer en onderhoud van vastgoedportefeuilles .
Bouwkeuringen voor particuliere huiseigenaren
Indien u een bestaande woning wilt aankopen, of verkopen…
of als u professionele assistentie nodig heeft bij de oplevering van uw nieuwbouwhuis…
DEGAST huisadvies biedt u diverse soorten keuringen aan.
• De bouwkundige of bouwtechnische keuring
• De aankoopkeuring, de verkoopkeuring, de meeloopkeuring
• De NHG-keuring
• De opleveringskeuring, de voorschouw en de naschouw
Meer informatie
Diverse bouwkundig advies en onderzoek
DEGAST huisadvies kan u op diverse terrein bouwkundig ondersteunen:
We verrichten bouwgebrekenonderzoek, zodat schades adequaat kunnen worden hersteld.
Met een haalbaarheidsonderzoek krijgt u van ons inzicht in verbouwingsmogelijkheden.
Met gericht bouwkundig advies kunnen we monumentaal erfgoed onderhouden of restaureren.
Plannen voor onderhoud of verbouwing kunnen wij voor u uitwerken en aanbesteding gereed maken.
Voor verzekeraars doen we expertiseonderzoek n.a.v. geschillen tussen opdrachtgever en bouwer.
Meer informatie
Ondersteuning bij Technisch Beheer en Onderhoud
aan VvE’s en Beheerders Maatschappelijk/ Commercieel Vastgoed.
DEGAST huisadvies staat Verenigingen van Eigenaren bij in hun onderhoudsbeleid. Het meerjarenonderhoudsplan geeft inzicht in de benodigde investeringen in de toekomst, en daarmee in de benodigde VvE-bijdrage van appartementseigenaren.
Beheerders van maatschappelijk vastgoed worden ondersteund om hun gebouwen met publieke functie in goede technische staat te houden.
Voor commerciële vastgoedbeheerders zorgen we met gericht advies ervoor dat de technische waarde van gebouwen op peil blijft.
Meer informatie
Bouwbegeleiding en directievoering
Verzorgen van de uitvoeringsbegeleiding bij onderhoud, renovatie en verbouw.
T.b.v. de uitvoering van onderhoud, renovatie en verbouw kan DEGAST huisadvies het werk aanbesteding gereed maken m.b.v. werkomschrijvingen/ bestekken en evt. tekenwerk.
Aanbestedingen worden georganiseerd, offerte-aanvragen worden uitgezet. Offertes worden beoordeeld, prijsonderhandelingen worden gevoerd en/of gunningsadviezen worden verstrekt.
In uitvoering gegeven werk kan worden begeleid, toezicht wordt uitgevoerd en oplevering wordt verzorgd.
Meer informatie
  • Welkom bij DEGAST huisadvies
  • Bouwkeuringen voor particuliere huiseigenaren
  • Diverse bouwkundig advies en onderzoek
  • Ondersteuning bij Technisch Beheer en Onderhoud
  • Bouwbegeleiding en directievoering
Ron de Gast voltooide zijn opleiding Bouwkunde aan de TU Delft (1985), waar hij zich specialiseerde in de vakgebieden architectuur en restauratie.
In zijn loopbaan ontwikkelde hij zich tot een veelzijdig professional en werkte hij aan vele bouwprojecten, uiteenlopend vanaf onderhoud, renovatie en restauratie tot woningbouw en utiliteitsbouw.

Expertises: Ontwerp, Projectleiding, Uitvoeringsbegeleiding, Tekenprogramma’s (Autocad, Sketchup, Arkey, Photoshop), Bouwtechniek, Bouwbesluit en wet- en regelgeving, Bestekschrijven (STABU), Bouwcalculatie, Bouwkundige keuringen en inspecties m.n. op basis van NEN 2767, Restauratie-bouwtechniek, kennis van historische architectuurstijlen en –kenmerken.